X


KETENTUAN UMUM

  • Masih aktif kuliah (tidak sedang cuti kuliah).
  • Tidak sedang menerima beasiswa dari sumber lain (tidak boleh rangkap).
  • IPK minimal 3,30 dibuktikan dengan Transkrip Nilai dari Perguruan Tinggi bersangkutan.
  • KTP dan KTM.